Trường đánh dấu ( ! ) là bắt buộc điền thông tin
 
 
 
 
 

You havecharacters left.
 


 

GLOBAL  LOGISTICS SERVICE CO., LTD

Address:

Room 3206- CT4, The Pride Building, An Hung New Urban,
To Huu Street, Ha Dong District, Ha Noi city , Viet Nam.

Tel No. +84 4 7108 8555 (Main Line)
Fax No. +84 4 7109 8688

Email: info@globallogistics.vn


SUPPORT ONLINE

Tel No: +84 4 7108 8555

Cell phone: +84936 448 555

tuananh@globallogistics.vn

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang có 9003 thành viên online